One of the leading Event Organizer in Pune

Dohale Jevan
Baby Shower Decoration

Dohale Jevan Is also Called Baby Shower Celebration 9Starevent Organizer Decorate Effectively 

टिप  -:   डोहाळे जेवण डेकोरेशनसाठी फुगे मागू नये कारण ते निगेटिव्ह एनर्जी निर्माण करतात कारण की हिंदू धर्मामध्ये प्रत्येक गोष्टी मध्ये अध्यात्म जोडलेले आहे त्याचा त्रास बाळाला (पचनाचे त्रास, पोटाचे त्रास ) होऊ शकतात खालील प्रत्येक गोष्टीला अर्थ आहे जे डोहाळे जेवणासाठी वापरतात यामुळे कृपया फुगे मागू नये.

आपला देश हा अनेक संस्कृतीने बहरलेला देश आहे समाजप्रबोधनातून समाजाचे संस्कृतीचे व संस्काराचे दर्शन होते हिंदू धर्मात सोळा संस्कार प्रमुख सांगितलेले आहे संस्कार हे मनावर होतात व मनाची सात्विकता वाढते डोहाळे जेवण हा एक महत्वाचा संस्कार सांगितला आहे बाळाच्या शारीरिक मानसिक विकास हा मातेच्या गर्भात असल्यापासून होतो.

ह्याचे पौराणिक उदाहरण म्हणजे श्रीकृष्णाने सुभद्रेस सांगितलेली चक्रव्यूहाची रचना ही अभिमन्यूने ऐकली तरी आपल्या आईच्या गर्भात असताना पंच महाभूतांनी हे शरीर बनले असून ह्या पंचमहाभूतांची ओळख होण्यासाठी हे सगळे संस्कार आहेत.

1) झोपाळ्यावरील डोहाळे जेवण वायुतत्त्वाची ओळख.
2) कोवळ्या सूर्यप्रकाशातील डोहाळे जेवण – सूर्य म्हणजे प्रकाशतत्वाची ओळख.
3) चांदण्यातील डोहाळजेवण – आकाश तत्त्वाची ओळख.
4) नावेतील डोहाळेजेवण – जलतत्वाची ओळख.
5) फुलांची वाडी का असते ? तर निसर्गातूनच मानवाचा जन्म प्रगती होत असते मानव हा निसर्गावर अवलंबून असतो त्यामुळे निसर्गाच्या सानिध्यात राहण्यासाठी पाना-फुलांची सजावट व फुलांची वाडी फुले पाने ही तिचे सौंदर्य वाढवणारे असत.
6) फुलांची परडी – ही परमेश्वराची भक्ती करत फुले तोडत निसर्ग तत्वातून तत्वातून आनंदी मनाने गर्भवती स्त्री आपल्या संख्यांच्या समवेत असायची.
7) फुलांचे धनुष्य हे शौर्याचे प्रतीक आहे आपली अंतरीची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी गर्भवतीने धनुष्यबाण हाती घेते बाळाला शूर पराक्रमी बनवणे ही मनोमन इच्छा असते.
8) पूर्वी चंद्रावर जाणे ही स्वप्नवत गोष्ट होती, आता ती नाही तिच्या मनातील मोठ्या मोठ्या कल्पना इच्छा पूर्ण करण्यासाठी चित्ररूपी चंद्र अगर फुलांच्या चंद्रावर आरूट होणे म्हणजे अत्त्यनंदाने स्वर्गसुखाचा आनंद उपभोगणे थोडक्यात अद्वितीय कार्य करणे ही भावना जपण्यासाठी सजवलेल्या चंद्रावर बसते.

NOTE : Do not demand balloons for decorations for Feast in honour of Pregnant woman (Dohalejewan) because its create the negative energy, and every thing is connected with spiritual in Hindu Religion. It is troubled to child (trouble of digestion, trouble in abdomen). Following every things have the meaning, which is used for feast in honour of pregnant woman (Dohalejewan). So, do not demand the balloons.

Our country is having good culture which is seen through the social awareness. In Hindu religion sixteen main impressions has been told which is impressed on the mind and it is increased the god-fearing. Feast in honour of pregnant woman is the main impression. Child is developed physically and mentally in the womb of mother.

For example in the mythological, Abhimanuyu listened the plan of confusing military array in the womb of mother, which told to Subhadra by the Shrikrishna. For knowing that our body is made by five elements and these all impressions have been made at the womb of mother.

 1. A swing feast means the identity of air reality.
 2. A soft sunlight feast means identity of Sun light reality..
 3. A moonlight feast means the identity of sky reality.
 4. A boat feast means the identity of water reality.
 5. Why is the flower garland? because the mankind birth is from nature. Mankind is fully dependent on nature. So, accompany with the nature, these flower decoration and flower garland is made which is increase the beautifulness of women.
 6. Flower basket – by doing the prayer of god with taking the flowers from nature, pregnant women is accompanied with the friends happily.
 7. Flower bow is the image of bravery, which is the wish of pregnant women for her child for the brave, so she takes the flower bow in her hand.
 8. Previously go at the Moon was the dream. But now on the pregnant women is seat on the flower crescent moon and fulfill her wish and happily mounted on the flower crescent moon which is prepared with decoration for her.

Dohale Jevan Package No 1

Baby Shower Decoration Packages No 1
Dohale Jevan Packages no 3

1) Attractive iron swing (Artificial Flowers)
2) Full Decoration (Karneshah Flowers) 
3) Backdrop Golden & White Curtain With Two Color Draping
4) Three Hanging Buke On Draping 
5) Natural Flower Jewelry (Nishigandh)
6) Har – 1 (Gulab Pakali)
7) Bajuband – 2
8) Handgajare – 2
9) Mukut – 1
10) Kamarband – 1
11) Gajare – 5
12) Pardi 
13) Danushyaban
14) Chandra 
15) Kamal 
16) Krushna Cut Out
       Charges -:( 7000 + Transport )

       Package Booking Cancellation Money Not Refunded

Dohale Jevan Package No 2

Baby Shower Celebration​ Package No 2
Baby Shower Decoration Packages No 1
 1. Attractive iron swing (Artificial Flowers)
 2. Full Decoration (Karneshah Artificial Flowers)
 3. Backdrop golden & White curtain with two color draping
 4. Three Hanging Buke On Draping
 5. Natural Flower Jewelry (TAGAR)
 6. Har -1
 7. Bindi – 1
 8. Bajband – 2
 9. Bracelet -2
 10. Earring – 2
 11. Kamarband -1
 12. Gajare – 5
 13. Pardi
 14. Danushyaban
 15. Chandra
 16. Kamal
 17. Krushna cut out

          Charges -: 10,000 + Transport

          Package Booking Cancellation Money Not Refunded

Dohale Jevan Package No 3

Dohale Jevan Packages no 3
Dohale Jevan Packages no 3
 1. Attractive iron swing with natural
 2. Decoration half swing [Gerbera flower ]
 3. Backdrop Golden and white curtain and two colour drapping
 4. Natural flower ornament [Nishigandha ]
 5. Mukut – 1
 6. Har –[Gulab pakali ] Rose Petals]
 7. Bajuband
 8. Hand Gajre
 9. Gowre
 10. Pardi
 11. Dhanushban
 12. Chandra
 13. Kamal
 14. Krushna Cut Out

     Charges – 7999 + Transport

     Package Booking Cancellation Money Not Refunded

Dohale Jevan Package No 4

Dohale Jevan Packages no 3
 1. Attractive iron Jula [Natural Flowers]
 2. Full Flower decoration Jula [ Gerbera flower ]
 3. Backdrop Golden and white curtain and two colour drapping
 4. Three Hanging Buke On Draping
 5. Natural flower Jewelry [Nishigandha ]
 6. Har –[Gulab pakali ]
 7. Mukut – 1
 8. Bajuband- 2
 9. Hand Gajre -5
 10. Kamalpata – 1
 11. Gajare -5
 12. Pardi
 13. Dhanushban
 14. Chandra
 15. Kamal
 16. Krushna Cut Out

     Charges – 9000 + Transport ( Not Included Marigold Flowers If You Need These Flowers You Need To Pay Rs 700   )

      Package Booking Cancellation Money Not Refunded

Dohale Jevan Package No 5

Dohale Jevan Packages no 3
Dohale Jevan 9starEvent,com
 1. Attractive iron Jula [Natural Flowers]
 2. Full Flower decoration with Jula [ Gerbera flower ]
 3. Backdrop Golden and white curtain and two colour drapping
 4. Three Hanging Buke On Backdrop
 5. E.D Lights
 6. Natural flower Jewelry [Nishigandha ]
 7. Har –[Gulab pakali ]
 8. Mukut – 1
 9. Bajuband- 2
 10. Hand Gajre -2
 11. Gajare -5
 12. Kamalpata – 1
 13. Pardi
 14. Dhanushban
 15. Chandra
 16. Kamal
 17. Charges – 10,000 + Transport

 18. Package Booking Cancellation Money Not Refunded

Dohale Jevan Package No 6

Dohale Jevan Packages no 3
 1. Attractive Swing with [Natural Flowers]
 2. Decoration Half Swing with [ Karnesant Orchid & Zendu On Jula ]
 3. Backdrop Golden & White Curtain & Two Color Draping
 4. Three Hanging Buke
 5. L.E.D Lights
 6. Natural flower Jewelry [Nishigandha ]
 7. Har – 1 [Gulab pakali Har ]
 8. Mukut – 1
 9. Bajuband- 2
 10. Hand Gajre -2
 11. Kamar band – 1
 12. Gajare / Veni -5/1
 13. Pardi
 14. Dhanushban
 15. Chandra
 16. Kamal
 17. Charges – 10,000 + Transport.

 18. Package Booking Cancellation Money Not Refunded.

Dohale Jevan Package No 7

Dohale Jevan Services in pune
 1. Attractive Swing with [Natural Flowers]
 2. Full Flower decoration with [ Karnesant + Orchid  ]
 3. Backdrop Golden & White Curtain & Two Color Draping
 4. Three Hanging Buke on Draping
 5. L.E.D Lights
 6. Natural flower Jewelry [Nishigandha ]
 7. Har – 1 [Gulab pakali Har ]
 8. Mukut – 1
 9. Bajuband- 2
 10. Hand Gajre -2
 11. Kamar band – 1
 12. Gajare / Veni -5/1
 13. Pardi
 14. Dhanushban
 15. Chandra
 16. Kamal
 17. Krushna Cut Out.
 18.  
 19. Charges – 12,000 + Transport.

 20. Package Booking Cancellation Money Not Refunded.

Dohale Jevan Package No 8

Dohale Jevan Packages no 3
 1. Attractive Swing with [Natural Flowers]
 2. Full Flower decoration with [ Karnesant + Orchid  + anthuhiyam Flowers ]
 3. Backdrop Golden & White Curtain & Two Color Draping
 4. Three Hanging Buke on Draping
 5. L.E.D Lights
 6. Natural flower Jewelry [Nishigandha ]
 7. Har – 1 [Gulab pakali Har ]
 8. Mukut – 1
 9. Bajuband- 2
 10. Hand Gajre -2
 11. Kamar band – 1
 12. Gajare / Veni -5/1
 13. Pardi
 14. Dhanushban
 15. Chandra

     Charges – 12,000 + Transport.

     Package Booking Cancellation Money Not Refunded.

Dohale Jevan Package No 9

Dohale Jevan Services
Dohale Jevan Packages no 3
 1. Attractive Iron Swing [Natural Flowers]
 2. Full Decoration With [ Karneshan + Orchid + Gerbera + Anthuhiyam Flowers ]
 3. Two Stand Buke Jula Side
 4. Three Hanging Buke On Draping
 5. Backdrop Golden & White Curtain & Two Color Draping
 6. L.E.D Lights
 7. Natural Flower Jewelry
 8. Har – 1 [Gulab Pakali]
 9. Mukut – 1
 10. Bajuband
 11. Hand Gajre
 12. Gajare
 13. Pardi
 14. Dhanushban
 15. Chandra
 16. Kamal
 17. Rangoli / Flower Pot On Gate

     Charges -:  12,000 + Transport.

     Package Booking Cancellation Money Not Refunded.

Dohale Jevan Package No 10

Dohale Jevan Packages Pune
 1. Attractive Swing with  [Natural Flowers]
 2. Full Flower Decoration With [ Karneshan + Orchid ]
 3. Backdrop Golden & White Curtain & Two Color Draping
 4. Three Hanging Buke on Draping
 5. L.E.D Lights
 6. Natural Flower Jewelry [Tagar]
 7. Har – 1
 8. Bindi – 1
 9. Bajuband – 2
 10. Bracelet
 11. Kamarband – 1
 12. Gajare / veni – 5/1
 13. Pardi
 14. Dhanushban
 15. Chandra
 16. Kamal
 17. Two Fiber Peacocks Statue Jula Side.                   

     Charges – 15,000 + Transport.

     Package Booking Cancellation Money Not Refunded.

 1.  

Dohale Jevan Package No 11

Baby Shower Celebration​ Package No 2
Dohale Jevan Services
 1. Attractive Swing with  [Natural Flowers]
 2. Full Flower Decoration With [ Karneshan + Orchid ]
 3. Backdrop Golden & White Curtain & Two Color Draping
 4. Three Hanging Buke on Draping
 5. L.E.D Lights
 6. Natural Flower Jewelry
 7. Har – 1
 8. Bindi – 1
 9. Bajuband – 2
 10. Bracelet – 2
 11. Kamarband – 1
 12. Gajare / veni – 5/1
 13. Pardi
 14. Dhanushban
 15. Chandra
 16. Kamal
 17. Antique Fiber Ladies Statue Jula Side [8 feet]

     Charges – 15,000 + Transport.

     Package Booking Cancellation Money Not Refunded.

Dohale Jevan Package No 12

Dohale Jevan Packages Pune
 1. Attractive Peacock Swing with [Natural Flowers Decoration]
 2. Decoration Karneshan + Orchid Flower
 3. Backdrop Golden & White Curtain & Two Color Draping
 4. Three Hanging Buke on Draping
 5. L.E.D Lights
 6. Natural Flower Jewelry [Tagar]
 7. Har – 1
 8. Bindi – 2
 9. Bajuband – 2
 10. Bracelet – 2
 11. Earring – 2
 12. Kamarband /Mekhla – 1
 13. Gajare / veni – 5/1
 14. Pardi
 15. Dhanushban
 16. Chandra
 17. Kamal
 18. Charges – 16,000 + Transport.

     Package Booking Cancellation Money Not Refunded.

Dohale Jevan Package No 13

Dohale Jevan Packages Pune
 1. Antique Handi Swing [Natural Flowers ]
 2. Decoration [ Mogara On Handi & Karneshan & Orchid Flower]
 3. Backdrop Golden & White Curtain & Two Color Draping
 4. Three Hanging Buke on Draping
 5. L.E.D Lights
 6. Natural Flower Jewelry [Tagar]
 7. Har – 1
 8. Bindi – 1
 9. Bajuband – 2
 10. Bracelet – 2
 11. Earring – 2
 12. Kamarband /Mekhla – 1
 13. Gajare / veni – 5/1
 14. Pardi
 15. Dhanushban
 16. Chandra
 17. Kamal
 18. In front of Rangoli Or Flower Pot on Gate
 19. Two Deer Fiber Satue (3 Feet )

     Charges – 18,000 + Transport.

     Package Booking Cancellation Money Not Refunded.

Dohale Jevan Package No 14

Baby Shower Celebration​ Package No 2
 1. Antique Handi Swing [Natural Flowers ]
 2. Decoration [ Zendu On Handi & Karneshan + Orchid Flower]
 3. Backdrop Golden & White Curtain & Two Color Draping
 4. Three Hanging Buke on Draping
 5. L.E.D Lights
 6. Natural flower Jewelry [Tagar]
 7. Har – 1
 8. Bindi – 1
 9. Bajuband – 2
 10. Bracelet – 2
 11. Earring – 2
 12. Kamarband /Mekhla – 1
 13. Gajare / veni – 5/1
 14. Pardi
 15. Dhanushban
 16. Chandra
 17. Kamal
 18. In front of Rangoli Or Flower Pot on Gate

    Charges – 16,000 + Transport.

    Package Booking Cancellation Money Not Refunded.

Dohale Jevan Package No 15

 1. Antique Handi Swing [Natural Flowers ]
 2. Decoration [ Mogara On Handi with Full Decoration ]
 3. Backdrop Golden & White Curtain and Two Color Draping
 4. Three Hanging Buke on Draping
 5. L.E.D Lights
 6. Natural Flower Jewelry
 7. Har – 1
 8. Bindi – 1
 9. Bajuband – 2
 10. Bracelet – 2
 11. Earring – 2
 12. Kamarband /Mekhla – 1
 13. Gajare / veni – 5/1
 14. Pardi
 15. Dhanushban
 16. Chandra
 17. Kamal
 18. In front of Rangoli Or Flower Pot on Gate.

     Charges – 16,000 + Transport.

     Package Booking Cancellation Money Not Refunded

Dohale Jevan Package No 16

Dohale jevan
 1. Rajasthani Swing [Natural Flowers ]
 2. Full Flower Decoration [ Orchid + Karneshan + Anthuniyam flowers]
 3. Backdrop Golden & White Curtain & Two Color Draping
 4. Three Hanging Buke on Draping
 5. L.E.D Lights
 6. Natural Flower Jewelry [Tagar]
 7. Har – 1
 8. Bindi – 1
 9. Bajuband – 2
 10. Bracelet – 2
 11. Earring – 2
 12. Kamarband /Mekhla – 1
 13. Gajare / veni – 5/1
 14. Pardi
 15. Dhanushban
 16. Chandra
 17. Kamal
 18. In front of Rangoli Or Flower Pot on Gate
 19. Two Peace Fiber Deer [3 feet]

     Charges – 20,000 + Transport.

     Package Booking Cancellation Money Not Refunded.

Dohale Jevan Package No 17

Flower Jewelry Decoration
 1. Atractive Iron Swing [Natural Flowers ]
 2. Full Flower Decoration [ Orchid + Karneshan + Anthuniyam + Shevanti Flowers]
 3. Backdrop Golden & White Curtain & Two Color Draping
 4. Nine Hanging Buke on Draping On Stage
 5. L.E.D Lights
 6. Natural Flower Jewelry [Tagar]
 7. Har – 1
 8. Bindi – 1
 9. Bajuband – 2
 10. Bracelet – 2
 11. Earring – 2
 12. Kamarband /Mekhla – 1
 13. Gajare / veni – 5/1
 14. Pardi
 15. Dhanushban
 16. Chandra
 17. Kamal
 18. In front of Rangoli Or Flower Pot on Gate
 19. Two Peace Fiber Rajhans Statue on the stage [6 feet]
 20. Two Peace Fiber Deer Statue [3 Feet]

     Charges – 25,000 + Transport.

     Package Booking Cancellation Money Not Refunded

Dohale Jevan Package No 18

 1. Special Fiber Pillar Jula [Natural Flowers ]
 2. Full Flower Decoration [ Orchid + Karneshan + Rose flowers]
 3. Backdrop Golden & White Curtain & Two Color Draping
 4. Three Hanging Buke on Draping
 5. L.E.D Lights
 6. Natural Flower Jewelry [Tagar]
 7. Har – 1
 8. Bindi – 1
 9. Bajuband – 2
 10. Bracelet – 2
 11. Earring – 2
 12. Kamarband /Mekhla – 1
 13. Gajare / veni – 5/1
 14. Pardi
 15. Dhanushban
 16. Chandra
 17. Kamal
 18. In front of Rangoli Or Flower Pot on Gate

     Charges – 25,000 + Transport.

     Package Booking Cancellation Money Not Refunded

Dohale Jevan Package No 19

 1. Attractive Iron Swing With [Natural Flowers ]
 2. Full Decoration [ Orchid + Karneshan Flowers]
 3. Two Flower Pillar Near The Jula
 4. Backdrop Golden & White Curtain & Two Color Draping
 5. Three Hanging Buke on Draping
 6. L.E.D Lights
 7. Natural Flower Jewelry [Tagar]
 8. Har – 1
 9. Bindi – 1
 10. Bajuband – 2
 11. Bracelet – 2
 12. Earring – 2
 13. Kamarband – 1 
 14. Gajare / veni – 5/1
 15. Pardi
 16. Dhanushban
 17. Chandra
 18. Kamal
 19. In front of Rangoli / Flower Pot on Gate
 20. Charges – 30,000 + Transport.

 21. Package Booking Cancellation Money Not Refunded.

Dohale Jevan Package No 20

Flower Jewelry Decoration
 1. Special Peacock theme With Rajasthani Jula [Natural Flowers ]
 2. Full Decoration [ Orchid + Karneshan + Gulab Flowers]
 3. Backdrop Golden & White Curtain & Two Color Draping [Green & Blue Color]
 4. L.E.D Lights
 5. Natural Flower Jewelry [Tagar]
 6. Har – 1
 7. Bindi – 1
 8. Bajuband – 2
 9. Bracelet – 2
 10. Earring – 2
 11. Kamarband / Mekhala – 1 
 12. Gajare / veni – 5/1
 13. Pardi
 14. Dhanushban
 15. Chandra
 16. Kamal
 17. In front of Rangoli / Flower Pot on Gate
 18. Two Peace Fiber Deer Statue [3 Feet]

     Charges – 36,000 + Transport.

     Package Booking Cancellation Money Not Refunded.

Close Menu